Back to top button
臺灣藝術教育網
:::

作品欣賞

字級設定:
小字級按鍵中字級按鍵大字級按鍵
Back按鍵
鳳陽牧歌
放大按鍵

鳳陽牧歌

作者 傅武光
年代 1981-2005
領域 文學藝術
媒材 古典詩
作品出處 國立臺灣藝術教育館
資料來源 94年度教育部文藝創作獎得獎作品
榮譽紀錄 古典詩詞優選
創作理念 文學作品乃感情之化身,尤以詩為然。《詩。序》云:「詩者,志之所之也。情動於中,故形於言。」誠哉斯言也。故余平居,甚少創作,以生活安定,素乏創作之動力也。如有所作,率多紀遊之屬。蓋余性愛丘山,特喜出遊。每遇名山勝水,輒有所感;感則行諸詠歌,是以詠懷古蹟與游目山川之作獨多也。余以為必真有所感,然後言之有物;否則無病呻吟,徒見詞藻之堆砌。既不慊已,何能動人?抑既有所感而創作矣,則必再求屬辭之雅馴與音調之諧暢,此如天生麗質,亦需飾以文繡,始臻完美;否則枯槁聱牙,雖有至情,亦難邀俊賞矣。

※請按滑鼠右鍵另存目標;若另存時出現亂碼無法存入時,再另取檔名存入!!

※下載全文電子檔時,請尊重智慧財產權※

請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔

 上一筆下一筆