Back to top button
臺灣藝術教育網
:::

作品欣賞

字級設定:
小字級按鍵中字級按鍵大字級按鍵
Back按鍵
達觀詩稿
放大按鍵

達觀詩稿

作者 普義南
年代 2011
領域 文學藝術
媒材 古典詩
作品出處 100年教育部文藝創作獎
榮譽紀錄 教師組優選
創作理念 《莊子.知北遊》:「天地有大美而不言,四時有明法而不議,萬物有成理而不說。聖人者,原天地之美而達萬物之理,是故至人無為,大聖不作,觀於天地之謂也。」大美何止天地?吾為人子,吾為人友,吾為弟子,吾為人師,舉凡親友朋舊,人情相濡者,無非大美。庚寅以來,二月軍中除役,三月父親過世,四月博論提審,焦急傷痛,風雨併來,何以解憂,唯有詩焉。是集所收,舉目清空者少,低徊人情者多。所以稱達觀者,既誌所居社區之名,亦覺樂從苦來、苦自樂生,捨壓力何來幸福?人情詩理,還應自此達觀參悟之,遂作此序。時辛卯年四月。

※請按滑鼠右鍵另存目標;若另存時出現亂碼無法存入時,再另取檔名存入!!

※下載全文電子檔時,請尊重智慧財產權※

請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔

 上一筆下一筆