Back to top button
臺灣藝術教育網
:::

作品欣賞

字級設定:
小字級按鍵中字級按鍵大字級按鍵
Back按鍵
有木集
放大按鍵

有木集

作者 陳家煌
年代 2013
領域 文學藝術
媒材 古典詩
作品出處 102年教育部文藝創作獎
榮譽紀錄 教師組特優
創作理念 自藥樓主人辭世,久無意為詩。歌哭感慨,惟寄情於卮酒,蓋人醉恨消,物我易忘也。此間雖逢師友驟逝,犬子新生,冰炭入懷,悲喜摻雜。二年以來,緘口不吟,豈乏情思,乃詩成無人可示,心慵力懶故也。屠龍之藝,楮葉之雕,均無所用於世,唯能者別之,今識余之能者何在。初春致文以夢亞傑之事告余,撫舊傷懷,始啟詩興,不能自己。時至暮春,得詩若干。因學樂天作有木詩,置於卷首,以命斯集。其餘煙花風月,旅思客愁,多率意記實,造語平暢,無力求工。至於傷春言志之作,特腐儒窮士牢騷噫語,士君子觀而哂之可也。吾材駑鈍,不周世用。無屈己干人之能,通押韻結文之事。離家求祿,百里奔走,身共春老,詩成自詠,故效義山「無悰托詩遣」以排寂寞。

※請按滑鼠右鍵另存目標;若另存時出現亂碼無法存入時,再另取檔名存入!!

※下載全文電子檔時,請尊重智慧財產權※

請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔

 上一筆下一筆