Back to top button
臺灣藝術教育網
:::

作品欣賞

字級設定:
小字級按鍵中字級按鍵大字級按鍵
Back按鍵
蘭行吟草
放大按鍵

蘭行吟草

作者 林正乾
年代 2015
領域 文學藝術
媒材 古典詩
作品出處 國立臺灣藝術教育館
資料來源 104年教育部文藝創作獎
榮譽紀錄 教師組佳作
賞析者 簡錦松
創作理念 寫詩或貴在其真,用心觀照,無論題材小大,情意深淺,皆值得一吟,然所造之境須與所寫相稱,方為其真,非科學邏輯之真,是情感之真,真心者方能得共鳴。至於所寫與所感能否相稱,則尚有待學力與修養,實踐與觀察體會。學詩數年,有幸從事教職,能寓所學與興趣於日常生活及工作中,盼能透過觀察,以詩歌記錄自身所感,訴諸文字與意象,望能與身邊親友共享生活之善,願和校園師生同賞詩歌之美。人生似是旅途,所作之詩亦多為日常生活、工作、行道中所見所感,又吟詠者多以蘭陽地區為範疇,故名集為《蘭行吟草》。
鑑賞文章 本集以七言律絕為主,五言詩及古體數量較少,詞三闋,而其所長也在前者。內容主要是描寫宜蘭鄉土,讀〈望蘭陽平原〉、〈冬暮二首〉、〈行二結道中〉、〈夕步海邊〉、〈遠望〉諸詩,能假作者之眼,親見宜蘭山水人情之真,可見其筆力。律絕之作,對仗平仄都頗用心,詩中每有佳句,如〈史墨〉:「同賢儉葬徒三百,太史何留善禦名?」之議論,《遊林安泰古厝》:「一捺飛簷書燕尾,雙勾走瓦畫山牆」之寫生,〈遠望〉:「茶餘暫坐門前椅,閒待庭櫻緩落花」之雅趣,都可見作者的才情。遣詞雖有小疵,如「莊子」對「聖賢」,「蒼黃」對「鼓瑟」,以及曉字之用法、漢雲之改置,皆非所宜;詞之〈鷓鴣天〉,滴字入聲宜用平,平添二字應用仄,然皆小誤,問題不大。主要缺失,於前人處已言之,蓋今人作詩,喜於題材上追求現代事物,乃理之當然,但常落於俗惡,如〈重回南方澳〉:「手作魚丸嘗鮮味,步履昭安登高臺」之句,實在無味。「做對年」雖是臺灣重要民俗,但作者用了十八個七言句去描寫道場過程,內容無趣,句子笨拙,不知作此何用?〈北上行〉寫老人有四子出外謀生,既無金錢供養父母,亦不曾返家探望。雖有故事性,但敘述文字不佳,況且,地方人口向都城集中,本來就是常態,這一對老夫婦之遭遇,與作者所感歎之「紛紛北上奔前程」、「酒肉之門多如芒」、「勞力閒置無用亦何奇」,並無必要關連。〈月下弦〉是清晨五時出門看見月牙,何至於「今月不成眠,竟夜步雲天」?〈自君之出矣〉完全是初學作詩的習作,不知何以拿來湊數?

※請按滑鼠右鍵另存目標;若另存時出現亂碼無法存入時,再另取檔名存入!!

※下載全文電子檔時,請尊重智慧財產權※

請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔

 上一筆下一筆