Back to top button
臺灣藝術教育網
:::

作品欣賞

字級設定:
小字級按鍵中字級按鍵大字級按鍵
Back按鍵
潮洲吟稿
放大按鍵

潮洲吟稿

作者 張詒政
年代 2005
領域 文學藝術
媒材 古典詩
作品出處 100年教育部文藝創作獎
榮譽紀錄 學生組佳作
創作理念 往歲予在新竹、嘉義求學,閒暇之餘,約三五好友或獨自一人,游樂山水,每有所得,則閉門覓句。而賃居之處,或新竹香山芝柏,有山居之樂;或嘉義民雄豐收,則有田園之逸。後予展轉至臺北,偶得空檔,仍訪山問水,豈性情之故哉?比年所作詩,若風花雪月,雖然,亦能疏瀹心靈,樂活其間。故予彙為成集,以故鄉「潮州」,署《潮州吟稿》。

※請按滑鼠右鍵另存目標;若另存時出現亂碼無法存入時,再另取檔名存入!!

※下載全文電子檔時,請尊重智慧財產權※

請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔

 上一筆下一筆