Back to top button
臺灣藝術教育網
:::

作品欣賞

字級設定:
小字級按鍵中字級按鍵大字級按鍵
Back按鍵
知命集
放大按鍵

知命集

作者 簡錦松
年代 2015
領域 文學藝術
媒材 古典詩
作品出處 國立臺灣藝術教育館
資料來源 104年教育部文藝創作獎
榮譽紀錄 教師組佳作
創作理念 歲月荏苒,已逾知命,客居北臺十載,自入太學,傅師啟蒙,陳師教詠,以至於汪師課詩習作,惠我良多。九二一震後巧遇邱師於臺中巧聖先師廟,傳承詩缽。吾輯舊作,間雜新篇,謂之《知命集》,卅年間讀書筆記、作客鄉愁、旅遊感懷、思情憶舊、生活見聞,乃至老大無成,盡囊括其中。
鑑賞文章 投稿比賽,應絕對避免出現個人資料,本屆《知命集》以〈念師恩〉一詩,寫出大學業師姓名,實非所宜。此集所收詩作,最早為民國八十年,最遲在今年寫成,橫跨二十餘年。體裁以七言律絕居多,五律、五古、七古與詞體各有數篇。七律佳句,如「久未燃藜成懶散,早從閉戶負相知」之類,音節與情意皆好。大抵其格律多合法度,詩句亦清順達意,從〈傷荀粲〉、〈擬袁桷〉、〈讀吳越春秋〉、〈虞美人-悼史家陳寅恪〉等篇,亦可知作者對古書深有所嗜,詩中也時時以古典詞語為其修辭,不僅是〈憶神岡雅集畫侣〉而已,〈基隆情人湖〉之「環湖疊翠屏,長抱一痕清。山水相偎倚,眉波若有情」數句,亦清新婉麗;山與眉比,水與波合,對仗極工。近時作詩人常迷思於題詠新事物,一但以新事物為題,又只能作詠物,集中如〈宜蘭掌中戲〉、〈玉山〉、〈菜市場〉、〈搭乘臺北捷運〉皆此類,而俱不見工。〈搭乘臺北捷運〉前六句:「北瀛捷運肇新猷,磊落騰驤霹靂騮。碧落黃泉彈指過,溪山顏色恣魂遊。縱橫市并環迴網,吐納人家奮湧流。」和〈外食〉後兩句:「入脾生化滋營養,所輸通流壽可延」,實在讓人讀不下去。詩有本色,何必乃爾。其他平仄錯誤,如直教的教字是平聲、詩思的思字是仄聲、誰論的論字是平聲,非關癡三連平;押韻錯誤則有〈念師恩〉的能字。

※請按滑鼠右鍵另存目標;若另存時出現亂碼無法存入時,再另取檔名存入!!

※下載全文電子檔時,請尊重智慧財產權※

請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔

 上一筆下一筆